24. päivä, Husserl: Strenge Wissenschaft

Wanha Kunnon Husserl.

Luentomuistiinpanot 24092009: Husserl_strenge-syys2009.pdf

Advertisements

1 Comment

Filed under Uncategorized

One response to “24. päivä, Husserl: Strenge Wissenschaft

 1. Kävin läpi luentomuistiinpanosi. Kertaus ja tarkennus on opintojen äiti. Isästä en tiedä…

  Olen kiinnostunut fenomenologian ja (post-)strukturalismin välisestä, teoreettisesta, jännitteestä ylipäätään.

  Heideggerilla, Derridalla ja Zizekillä on asiasta jotain sanottavaa. Toivottavasti aihetta ainakin sivutaan jossain vaiheessa luentoja.

  Heideggerillehan strukturalismi oli ‘myrkkyä’, sillä miten voisikaan kokemus sisältyä (reifikoitumatta) vain johonkin erilliseen/irralliseen olevan struktuuriin tai ylipäätään edes mahdollistua siinä. – Kyseessähän on varsin positivistis-propositionalistinen mallinnus.

  Toisaalta – Heidegger itse ajatteli Husserlia kritisoiden, että fenomenologista reduktiota ei ole mahdollista suorittaa loppuun asti. – – Mitään ko. reduktion edellyttämää transsendentaalista egoa, joka pystyisi konstituoimaan ideaaliset noemat, ei voitane olettaa olevaksi olemisen ajattelun piirissä.

  Edellä mainitusta seuraa kuitenkin väistämättä ikuinen ongelma: kuka ajattelee, jos se en ole minä subjektina, jolla on ontologista pysyvyyttä? Toisaalta – ovatko subjektin ontologinen pysyvyys ja subjektin kokemuksellinen autenttisuus toisensa poissulkevia? Tähän implikoituu melkoinen jännite Heideggerilla.

  Lacanilta ja Zizekiltä löytyy mielenkiintoinen vastaus/ratkaisu: se, mikä/joka ajattelee meissä on ‘tyhjä cogito’. – Mutta mitä ‘tyhjä cogito’ lopulta merkitsee ontologisesti? Subjektin splittiä reaalisen (ei-kielellisen olemisen) ja symbolisen (kielen) välillä.

  Ovatko kokemukset itsestämme näin ollen aina imaginaarivaiheen narsismin toistoa, joka sekin perustuu splittiin reaalisen (ei-mikään/tyhjä) ja imaginaarisen eli fantasioidun välillä?

  (to be continued)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s