151009 podcastina

Alkuun vähän hyppelehtii sekä äänitys & itse sepustus, mutta loppua kohti tasoittuu: tässä ja podcast-sivulla.

1 Comment

Filed under Uncategorized

One response to “151009 podcastina

 1. Olla autenttinen Dasein vaan ei täällä olon eri langenneisuuksissa elävä Das Man – kas siinä pulma.

  Olla autenttinen on olla Daseinin perustattomuuden paljastavan ‘Nichts’in vaikutuksen alaisena ei-subjektiivisesti ahdistunut ja elää kohti kuolemaa. – – Entä riittääkö tämä ‘positiivinen negatiivisuus’ autenttisuuden sisällöksi?

  Kyse ei kuitenkaan ole nihilismistä, koska juuri ahdistus ja kuolematietoisuus ovat merkityksellistämisen eksistentiaalisia ja ehkä jopa vielä enemmän – eksistenttisiä – peruslähtökohtia – ei ongelmaton flow, jolloin ihminen toimii kaiken käsillä olemisen itsestään selvästä annettuisuudesta käsin – ja siten perimmältään ideologian (huonon uskon eli Das Manin) vallassa.

  Mutta miksi ‘rehti natsi’ ei näiden kriteerien puitteissa voi(si) ilmentää varsinaista olemista, kun taas ‘rehti teloittaja’ ilmeisesti voi – – jos siis Heideggerin tavoin ajattelemme muodollisesti, että mikä tahansa ihmisen elämisen muoto voi olla joko varsinaista tai epä-varsinaista – riippuen valintamme riippumattomuuden luonteesta?

  Kysymys on (kuten luennoitsija monesti painottaakin) autenttisen olemisen sisällöistä, ei ainoastaan muotokriteereistä. – – Ilman sisältökriteereitä Heidegger nimittäin ajautuu postmoderniin relativismiin, joka tuhoaa paitsi ajattelun relevanttisuuden myös etiikan yhteiskunnallisesti merkityksellisenä toiminnan perustana.

  Ahdistunut ja kuolemaa kohti elävä ihminen saattaa kyllä hyvinkin (Kierkergaardilta pöllitty idea) äärimmäisten eettisten valintojen kannalta olla mitä parhaimmassa ‘valmiustilassa’, mutta entä sitten – – mitä tästä pitäisi seurata? – – Kun pitäisi painaa joko on tai off-nappulaa tai pikemminkin tehdä jotain tai jättää tekemättä. – Miten valitaan Martin – vai jätetääkö taas silleen? – – – Aabraham tosin jätti tekemättä…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s