kurssin tiedot

Luennot, oheiskirjallisuutta ja suoritus esseellä.

Sisältökuvaus:

Laajimpana kontekstina kysymys siitä, mitä varten filosofiaa tehdään, mikä on filosofin tehtävä; miten filosofoiminen suhtautuu ongelmaansa eli siihen, mistä filosofia syntyy. Tarkemmin  taustana on Heideggerin modernismi-kritiikki, joka perustuu subjektin käsitteen purkuun. Kurssilla tarkastellaan Heideggerin kolmea kautta tätä jatkuvaa teemaa silmälläpitäen. Samalla siirrtytään Heidegger-kritiikkin huomioimalla Slavoj Zizekin väite, että Heideggerin oma reaktio oli “oikea askel väärään suuntaan”; eli kritiikki onnistui, mutta konstruktio ei. Zizekin ja Heideggerin riita antaa lopulta mahdollisen lähtökohdan tarkastella modernismi-kritiikin jälkeisen ja ei-subjektivistisen filosofian tehtävänasettumisia.

Tere Vaden

tere.vaden[ät]uta.fi

Opetus:

17.9.2009 – 3.12.2009

Luento-opetus 22 t
To 17.9.2009 – 3.12.2009 viikoittain klo 10.15-11.45, Pinni B0039
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s